Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Про діяльність правової інспекції праці дорожньої профспілкової організації Південно-Західної залізниці за 2015 року

Правова інспекція праці Дорожньої профспілкової організації Південно-Західної залізниці у 2015 році діяла у відповідності з вимогами Положення про правову інспекцію праці. Займалась правовим забезпеченням одного з основних завдань профспілки - здійсненням громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю та норм колективних договорів. Правові інспектори праці сприяли профспілковому активу в здійсненні ними громадського контролю за дотриманням трудових прав працівників.

За 2015 рік перевірено 124 підприємств, організацій та установ, при цьому виявлено 1099 випадків порушень законодавства і норм колективних договорів. Правовими інспекторами праці проведена значна робота по захисту трудових прав, захищені трудові права 9452 працівників, членів профспілки. Повернуто залізничникам, членам профспілки майже 5140,478 млн. грн., що були незаконно утримані, чи недоплачені їм, надано юридичних консультацій на особистому прийомі 2904 працівникам залізниці. Позитивну роль у посиленні громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, виконанням умов колективних договорів відіграло проведення правовими інспекторами в регіонах 35 заходів під назвою “День трудового права”, в ході яких вирішувались не тільки завдання правового всеобучу спілчан і профактиву, а оперативно розглядались проблемні питання дотримання трудового законодавства в конкретних підрозділах на підприємствах та установах.

За результатами перевірок підприємств більш ніж 1118 залізничників було проінформовано профспілкою про факти порушення та поновлення їхніх трудових прав.

Слід відмітити високу активність в роботі правових інспекторів праці у всіх територіальних профспілкових організаціях Дорпрофсожу, результати якої слугують додатковою мотивацією профспілкового членства для залізничників. Головами територіальних комітетів нашої організації Андрушковим Ю. С., Вільчинським А. А., Лозком О. М., Шмаглієм В. О. створюються всі необхідні організаційно-технічні умови для ефективної діяльності правових інспекторів праці.

На виконання подань правових інспекторів праці роботодавцями скасовано 57 наказів якими порушувались трудові права залізничників, в тому числі при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності. Щодо цього слід констатувати, що у порівнянні з минулим роком порушень з боку адміністрації у цьому напрямку зменшено наполовину.

 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД