Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Охорона праці

Аналіз стану охорони праці регіональної філії Південно-Західної залізниці в звітному періоді та статистичні дані підрозділів регіональної філії ПЗЗ свідчать про те, що стан справ в виробничих колективах з забезпеченням безпечних умов праці та безаварійності на виробництві дещо покращився.

Станом на 1 січня по регіональній філії травмовано 5 працівників проти 8 травмованих у 2018 році, з яких по 2 травмованих із смертельним наслідком у 2019 та у 2018 роках. В той же час цілий ряд трудових колективів в звітному періоді пропрацювали без випадків виробничого травматизму. Це виробничі підрозділи служб: приміських перевезень, локомотивної, сигналізації та зв'язку, вагонної, електропостачання, комерційної та дирекції залізничних перевезень Жмеринська, Київська, Конотопська, Коростенська.

Ретельним перевіркам завжди підлягали проходження працівниками чергових медичних оглядів та перевірок стану здоров’я, оскільки мають місця випадки раптової смерті працівників на виробництві. За звітний рік на робочих місцях випадків раптової смерті не зафіксовано. На початку 2019 року втратило чинність Положення «Про надання матеріальної допомоги постраждалим членам профспілки дорожньої профспілкової організації від нещасних випадків на виробництві та випадків природної (раптової) смерті» і дані виплати зобов’язались виплачувати територіальні профспілкові організації. За звітний період, згідно даного положення Допрофсож виплатив матеріальну допомогу за 2018 рік по 3-ьом випадкам загальною сумою 40тисяч гривень. За 2019 рік по двом випадкам тимчасової втрати працездатності виплатили матеріальну допомогу Первинні профспілкові організації ПЧЛ Бахмач та ПЧ Сновськ, відповідно 1 та 2 тис. гривень

Технічна інспекція праці на Південно-Західній залізниці складається з технічного інспектора праці апарату Дорпрофсожу і 2 технічних інспекторів, 3 представників з питань охорони праці теркомів. Протягом 2019 року технічною інспекцією праці на ПЗЗ та представниками теркомів з охорони праці проводились перевірки стану охорони праці на виробництві у виробничих підрозділах. Всього проведено 53 перевірки, в ході перевірок виявлено 437 порушення вимог нормативних актів та направлено 35 подань керівникам виробничих підрозділів, по одному з них, з метою не допущення травмування працівників локомотивного депо станції Козятин, призупинено використання скатоопускного механізму для викатки колісно-моторних блоків електровозів. За ініціативою технічної інспекції праці та представників профспілкових комітетів з о/п підготовлено та розглянуто на президіях Дорпрофсожу, теркомів та профспілкових комітетів 24 питання з охорони праці.

Одним з таких питань було недостатнє забезпечення спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту на підприємствах Південно-Західній залізниці. Станом на 31.12.2019 року найменші показники по забезпеченню ЗІЗу були по таким позиціям: окуляри захисні – 56%, запобіжні пояси - 45%, захисні каски – 57%, навушники – 48%. Протягом року технічна інспекція приймала участь разом із службою охорони праці в проведенні семінарів, навчань та перевірки знань з охорони праці у керівників виробничих підрозділів залізниці. В цілому за минулий рік навчання з питань охорони праці пройшли 30129 працівників регіональної філії та 151 представник Дорпрофсожу Південно-Західної залізниці. Всього на технічні заходи по поліпшенню умов праці працівників за звітний період адміністрацією РФ “Південно-Західна залізниці” було витрачено 14 145 тисяч гривень, що складає 0,63% від реалізованої продукції і значно більше запланованої суми в 84 601,6 тисяч гривень на 2019 рік.


ЗВІТ про роботу технічної інспекції праці Ради профспілки на Південно-Західній залізниці за 2019 рік

Dovidka pro teh robotu.pdf

zvit_2013.pdf

Dovidka pro teh robotu.pdf
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД