Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Охорона праці

У звітному періоді підрозділи залізниці знаходились під постійною увагою дорожнього комітету профспілки, технічної інспекції праці Дорпрофсожу щодо виконання зобов’язань дорожнього колективного договору розділу «Поліпшення умов і охорони праці». У 2013 році на вирішення проблем з охорони праці та покращення умов праці і побуту залізничників витрачено 66,3 млн. грн. В середньому на одного працівника витрати з охорони праці склали 1122 грн., що на 1,35 % більше ніж у 2012 р. В той же час значно нижче середнього рівня ці витрати мають місце в ІОЦ - 350,3 грн., ДН-3 - 377,7 грн., ДН-1 - 445 грн., ДН-5 - 452,8 грн.

Технічна інспекція праці Дорпрофсожу і представники профспілкових організацій підприємств і підрозділів з охорони праці брали участь в підготовці та проведенні оглядів стану охорони праці на виробництві. За їх поданнями проводились засідання профкомів, де давалась оцінка ефективності проведення цієї роботи. Протягом року технічною інспекцією праці разом з представниками профкомів з охорони праці проведено 134 перевірки стану охорони праці на виробництві, в ході яких виявлено 412 порушення нормативних актів з охорони праці. За результатами перевірок керівництвам підприємств направлено 67 подань, в 15-ти випадках призупинялась робота машин та механізмів, в тому числі: на Київському заводі ЗБК, МП - 36, КМС - 119, ВЧД - 5. За результатами проведених перевірок технічною інспекцією праці виявлено факти недоплати працівникам Козятинської і Конотопської дистанції електропостачання за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

На засіданнях профкомів, теркомів та президії Дорпрофсожу розглянуто 38 питань з охорони праці.

В період підведення підсумків виконання колективних договорів на підприємствах та підрозділах залізниці технічна інспекція праці приймала активну участь в підготовці загальних зборів та конференцій трудових колективів з цих питань.

В профспілкових організаціях Дорпрофсожу продовжує діяти система страхування членів профспілки залізничників і транспортних будівельників від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом. Загалом у минулому році за 7-ми страховими випадками виплачено 28,5 тис. грн.

Технічна інспекція праці брала участь у заходах щодо проведення 28 квітня 2013 року «Всесвітнього дня охорони праці». Головна увага при проведенні цих заходів була зосереджена на створенні безпечних умов праці, забезпеченні працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, атестацію робочих місць тощо.

В 2013 році організовано навчання голів профспілкових комітетів з питань охорони праці та видано посвідчення на право участі в перевірці стану охорони праці та участі в розслідуванні причин нещасних випадків на виробництві.


ЗВІТ про роботу головного технічного (технічного ) інспектора праці на Південно-Західній залізниці за 2013 рік

Довідка про роботу технічної інспекції праці на Південно-Західної залізниці за І півріччя 2015 року

ЗВІТ про роботу головного технічного інспектора праці на Південно-Західній залізниці за перше півріччя 2015року

ЗВІТ про роботу головного технічного інспектора праці на Південно-Західній залізниці за перше півріччя 2016 року

Довідка про роботу Технічної інспекції праці на Південно-Західній залізниці в 2016 році
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД