Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Відділ соціального захисту та спортивно масової роботи Дорпрофсожу


Завідувач відділом соціального захисту та спортивно масової роботи

КРАВЧЕНКО Володимир Миколайович

тел. (044) 465-44-92

Провідний фахівець відділу соціального захисту та спортивно масової роботи

Стемпковський Євгеній Владиславович

тел. (044) 465-44-93(факс)

Відділ соціального захисту та спортивно масової роботи Дорпрофсожу здійснює методичне керівництва теркомами та профкомами підпорядкованими Дорпрофсожу з питань соціального захисту та спортивно-масової роботи і надання їм у цьому практичної допомоги, приймає участь в організації заходів з цих питань.

 • Відає питаннями оздоровлення залізничників та членів їх сімей у відомчих оздоровчих пансіонатах, санаторіях - профілакторіях та таборах.
 • Організовує та приймає участь у громадському контролі за роботою відомчих медичних закладів, перевірку стану медичного обслуговування застрахованих осіб.
 • Здійснює організацію та контроль за станом добровільного медичного страхування працівників Дорпрофсожу.
 • Здійснює контроль за станом підготовки до оздоровчого сезону, організацією та ефективністю оздоровлення в дитячих оздоровчих таборах, пансіонатах, санаторіях та будинках відпочинку залізниці.
 • Готує пропозиції щодо захисту прав та інтересів працівників з соціальних питань, охорони здоров’я, організації спортивно-масової роботи при укладанні колективного договору між адміністрацією ДТГО «Південно-Західна залізниця» та Дорпрофсожем.
 • Здійснює контроль за організацією виконання забов’язань колективного договору, галузевих угод, постанов профспілкових органів Дорпрофсожу з питань соціального захисту та спортивно-масової роботи.
 • Вивчає та розповсюджує передовий досвід профспілкових організацій з питань соціального захисту .
 • Приймає участь у навчанні профактиву.
 • Готує матеріали для «Вісника» Дорпрофсожу, та в інші засоби масової інформації.
 • Вносить пропозиції з питань роботи відділу до плану роботи Дорпрфсожу.
 • Розглядає пропозиції, заяви та скарги, що надійшли у відділ.
 • Взаємодіє з дорожньою Радою ветеранів війни та праці з питань соціального захисту та оздоровлення ветеранів.
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД