Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Відділ соціально-економічних відносин та правового захисту

Відділ соціально-економічних відносин та правового захисту створено з метою проведення системної, професійної роботи щодо забезпечення діяльності дорожнього комітету профспілки - виборного органу дорожньої організації профспілки залізничників і транспортних будівельників.

Функції дорожнього комітету профспілки - представлення, захист індивідуальних інтересів і трудових прав членів профспілки, а у питаннях колективних інтересів працівників - представництво та захист інтересів і прав залізничників та інших працівників незалежно від їх членства у профспілках.

    Діяльність відділу:
  • надає практичну допомогу профспілковим комітетам в їх роботі по захисту трудових прав залізничників і працівників інших галузей де діють організації нашої профспілки;
  • надає методичну допомогу територіальним комітетам, профкомам прямого підпорядкування з питань організації правового захисту членів профспілки. Надає комітетам профспілки консультативну юридичну допомогу у розв’язанні індивідуальних і колективних трудових спорів;
  • координує діяльність профспілкових комітетів щодо укладання колективних договорів і налагодження системи контролю за виконанням колдоговірних зобов’язань;
  • приймає участь у проведенні “Днів трудового права” та навчанні профспілкового активу з питань трудового законодавства;
  • організовує від профспілкової сторони заходи щодо процедури прийняття та зміни дорожнього колективного договору з питань трудових відносин, оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, забезпечення зайнятості. Організовує відповідно до своїх обов’язків контроль за виконанням колективних договорів;
  • у визначених законодавством випадках проводить правову експертизу проектів наказів і інших документів роботодавця;
  • координує діяльність правових інспекторів праці Ради профспілки що діють у територіальних комітетах по здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД