Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Відділ охорони праці Дорпрофсожу

технічний інспектор відділу охорони праці Дорпрофсожу

Стемпковський Євгеній Владиславович

Тел. Факс 044-465-44-93


Положення про технічну інспекцію
  Головним завданням технічних (головних технічних) інспекторів праці, як повноважних представників профспілки з охорони праці, є забезпечення практичної реалізації прав і повноважень, наданих цим представникам Законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами.
 1. Технічна інспекція праці у своїй роботі керується трудовим законодавством, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, Статутом професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України, постановами Ради профспілки її Президії та Положенням.
 2. Повноваження технічного (головного технічного) інспектора праці на залізниці поширюються на всі підприємства, їх структурні підрозділи, установи та організації залізничного транспорту і транспортного будівництва відповідного регіону, незалежно від форм власності, видів господарської діяльності й відомчої належності, на фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, галузеві лікувальні, профілактичні, оздоровчі, культурно-освітні, фізкультурні, спортивні, навчальні заклади і професійно-технічні училища (далі - підприємства) за умови, що на цих підприємствах працюють члени профспілки залізничників і транспортних будівельників України.
 3. Технічна інспекція праці взаємодіє з органами державної влади й управління, які займаються вирішенням проблем охорони праці, державного нагляду за охороною праці, правоохоронними органами, закладами охорони здоров'я, фахівцями Фонду соціального страхування від нещасних випадків, правовою інспекцією праці Ради профспілки, профспілковим активом та уповноваженими найманими працівниками особами з охорони праці.
  Технічні (головні технічні) інспектори праці мають право:
 1. Безперешкодно і в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства (за пред'явленням посвідчення встановленого зразка) з метою проведення перевірки з питань, що належать до компетенції технічної інспекції праці.
 2. Вносити роботодавцям, органам управління і нагляду обов'язкові для розгляду подання (форма № ТІ-2) з охорони праці, вимагати усунення наявних недоліків і порушень законодавства з цих питань, вжиття відповідних санкцій до конкретних посадових осіб і працівників, винних у цих порушеннях, та одержувати від них аргументовану відповідь.
 3. Подавати висновки (форма № ТІ-2) про причини нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і відповідальних за це посадових осіб, а також про відповідність або невідповідність чинним нормативам умов і безпеки праці на конкретних робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах чи інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому.
 4. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров'ю працівників на час усунення цієї загрози.
 5. Брати участь у розгляді роботодавцем, об'єднанням роботодавців та громадян поданих профспілкою або її представником пропозицій з питань згідно з компетенцією технічної інспекції праці.
 6. Одержувати від роботодавців або їх об’єднань, посадових осіб і працівників підприємств необхідні пояснення й документи з усіх питань охорони праці.
 7. Безоплатно одержувати від органів статистики, центральних і місцевих органів виконавчої влади, та підприємств дані про стан охорони праці, виробничого і невиробничого травматизму та професійної захворюваності.
 8. Вносити відповідним органам пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці.
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД