Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Історія нашої профспілки
Зміст розділу
Хронологія основних подій
Дорожній комітет профпілки (1920-2013)

«Світанковий сполох»

Про створення і діяльність професійної спілки Південно Західної залізниці докладно висвітлено в книзі "Історія профспілкового руху залізничників і транспортних будівельників Украіни" за редакцією Ткачова В.М.— голова Федерації профспілок транспортників України, голови Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, Сінчака М.Г — першого заступника голови Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, в численних публікаціях Владислава Уржанова на сторінках «Вісника профспілки», у невеличкій за обсягом брошурі «Короткий історичний огляд утворення і діяльності профспілкової організації залізничників і транспортних будівельників Південно-Західної залізниці», підготовленій у 2001 році прес-центром Дорпрофсожу, делегатам XXVI дорожньої звітно-виборної профспілкової конференції, а також у книгах "Столичная магистраль Украины" видання 1970 року під редакціею П.Ф.Кривоноса та «Юго-Западная железная дорога. Вчера. Сегодня. Завтра» видання 1995 року під редакцією Б.С.Олійника.

Напередодні 100-річчя профспілкового руху на залізничному транспорті, яке відзначалось у 2005 році, прес-центр Дорпрофсожу у віснику Дорпрофсожу публікував короткий виклад історії зародження, розвитку та становлення профспілкового руху на Південно-3ахідній залізниці під назвою "Світанковий сполох" на основі згаданих матеріалів та архівних джерел. Напередодні XXVII дорожньої звітно-виборної профспілкової конференції прес-центром Дорпрофсожу узагальнено згадані публікації з урахуванням доповнень і пропонуються делегатам конференції.

В даному розділі представлено основні матеріали з цього випуску.

 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД