Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Позачергова Президія Дорпрофсожу ПЗз від 05 травня 2017 року

Про дотримання адміністрацією регіональної філії "Піденно-Західна залізниця" законодавства про працю та колективного договору в частині норм розділу 5 "Зміни в організації виробництва і праці"
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД