Дорпрофсож ПЗЗ
01034 м.Київ, вул. Лисенка, 6; (044) 234-04-31
Президія Дорпрофсожу ПЗз від 22 листопада 2018 року

Про погодження для локомотивних бригад моторовагонних депо Фастів і Чернігів служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії "Південно-Західна залізниця" норм допоміжного часу, переліку подовжених дільниць та дільниць де застосовується безперервна робота понад встановлену норму.

Про погодження для локомотивних бригад локомотивного господарства регіональної філії "Південно-Західна залізниця" норм допоміжного часу, переліку подовжених дільниць та дільниць де застосовується безперервна робота понад встановлену норму.

Про дотримання адміністрацією Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" норм законодавства про працю та колективного договору при проведенні змін в організації виробництва і праці.

Про забезпечення залізничників регіональної філії спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту в регіональній філії Південно-Західної залізниці.
 
© 2013-2015 Дорожній комітет профспілки залізничників і транспортних будівельників України Південно-Західної залізниці / розробка М ИВЦ ЮЗЖД